Det är viktigt att dessa får utrymme samt hitta strategier som får vardagen att fungera. Carita Eriksson är ambassadör för Riksförbundet Hjärnkoll och föreläser bland annat om hur det är att leva med ADHD som vuxen. Hon är också ordförande i Attention Jämtland-Härjedalen.

"Diagnosen blev en förklaring"

– Jag fick min diagnos först när jag var 28 år. För mig blev diagnosen en förklaring till mitt liv och hur jag hanterat vissa saker samt en slags kompass att gå efter.

 

Stöttning i planering och struktur 

Den hjälp hon fick efter diagnosen var medicinering, som gav henne en bättre impulskontroll och koncentrationsförmåga, samt kontakt med en arbetsterapeut som stöttade henne i planering och struktur.

– För att få vardagen att fungera behöver jag struktur, planering och rutiner. Det är också viktigt att jag sköter min mat, sömn och motion, samt har balans mellan det som tar och ger energi.

När hon fått vardagen att fungera har hon kunnat utveckla sina styrkor och hittat meningsfulla arbetsuppgifter där hon kan bidra mycket.

"Mina styrkor är en stor drivkraft"

– Mina styrkor är en stor drivkraft, kreativitet och stark målinriktning. Jag kan vara hyperfokuserad på en uppgift och når oftast mina mål.

Hon tycker det är viktigt att omgivningen förstår att en person med ADHD har många styrkor som gör att de är mycket värdefulla och en stor tillgång.