Mindfulness är ett kraftfullt verktyg som gör det lättare att göra rätt prioriteringar i vardagen och därmed öka ditt välbefinnande.

– Hjärnforskningens resultat är entydiga; mindfulness är ett effektivt verktyg för individer som vill bli mer lyhörda för kroppens signaler, förebygga psykisk ohälsa och stärka sin livskvalitet. På senare år har intresset för digitala mindfulnessutbildningar ökat, säger Ola Schenström, läkare och grundare av Mindfulnesscenter, som erbjuder webbaserade utbildningar och coaching i mindfullness.

Utöver mindfulnessträning rekommenderar jag kvinnor att göra en ”Måbralista”

Forskning visar att tio minuters mindfulnessträning per dag kan räcka för att påverka hjärnan och vårt välbefinnande i positiv riktning. Mindfullness ger individen rätt verktyg för att hantera stress och öka kontrollen över sin egen vardag.

– Utöver mindfulnessträning rekommenderar jag kvinnor att göra en ”Måbralista”, där de listar faktorer och aktiviteter som ökar deras välbefinnande. Många kvinnor behöver också bli bättre på att prioritera sig själva och sina egna behov. Prova själv! Det finns inget annat sätt att förstå vad mindfulness kan ge.