Varje dygn tar personalen på Kvinnofridslinjen emot mellan 80 och 90 samtal. Många utsatta kvinnor som ringer stödtelefonen säger att det fysiska våldet inte är det värsta.

– Om det finns blåmärken att visa upp blir det väldigt påtagligt vad som har hänt. Det psykiska våldet syns inte utanpå och det kan göra det ännu svårare att inse vad det handlar om, säger verksamhetschefen Åsa Witkowski.

 

Det är viktigt att sätta ord på händelser 

Psykiskt våld kan bland annat bestå av hot och kontroll samt kränkande och nedlåtande kommentarer. Det är vanligt att våldet trappas upp allt eftersom och blir en naturlig del av vardagen. Att få prata med någon med kunskap och erfarenhet inom området kan ge kvinnan kraft att själv förändra sin situation.

"Ibland kan det viktigaste vara att sätta ord på det som har hänt."

– Ibland kan det viktigaste vara att sätta ord på det som har hänt. Många säger att de inte har någon annan att prata med. Då är det extra viktigt att Kvinnofridslinjen alltid går att nå, säger Åsa Witkowski.

Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Den som ringer bestämmer själv vad hon vill berätta och får vara anonym. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

 

Om du någonsin känner dig utsatt

Ring till stödtelefonen Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50