Hedersrelaterade våldshandlingar inkluderas i lagen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, en lag som sedan instiftandet 1998 har genomgått en del förändringar. Fortfarande är begreppet närstående snävt, vilket får till följd att många gärningsmän går fria.

– Enlig lagen anses endast make, sambo och pojkvän som närstående. Många hedersrelaterade brott begås dock av släktingar som inte innefattas i definitionen och därmed inte kan dömas enligt aktuell lag, berättar Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem.

 

Krävs agerande

Genom en utvidgning av paragrafen skulle fler gärningsmän kunna dömas och fler kvinnor få chans att leva de trygga liv de har rätt till enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, som Sverige skrivit under.

"Idag lever många kvinnor under tortyrliknande omständigheter"

– Idag lever många kvinnor under tortyrliknande omständigheter på grund av släktingar som inte kan dömas. På regeringens uppdrag pågår idag en utredning kring en möjlig utvidgning av lagen, vilket är positivt. Därefter krävs det agerande från de politiska partiernas håll. Idag se vi tyvärr ett stort glapp mellan politisk diskurs och faktiskt agerande, avslutar Bernardita Núñez.