För män som söker professionell hjälp för destruktiv ilska och våld är det ofta första kontakten med en psykolog eller psykoterapeut. Många är därför ovana vid att tala om sig själv och själva ämnet är skuld- och skamfyllt.

– Inledningsvis är det viktigt med fokus på att skapa trygghet och förtroende, säger Magnus von Campenhausen, legitimerad psykolog på Manscentrum.  

 

Komplex affekt

– Ett första steg är därför att ge klienten redskap att förändra sitt våldsamma beteende. Här är inte känslorna i centrum, utan förmågan att kunna styra sin impulsivitet, säger han.

"Genom beteendeförändringen kan också affekterna förändras."

Genom beteendeförändringen kan också affekterna förändras. När man hittar alternativa sätt att uttrycka sina negativa känslor, kan den tidigare mer eller mindre konstanta ilskan och aggressiviteten klinga av. Detta gör att positiva effekter för mannen inte sällan kommer redan tidigt i behandlingen

– För att mer bestående effekt av behandlingen ska kunna uppnås, kan det ibland krävas att de psykologiska mekanismerna bakom beteendet förändras. Detta arbete är mer komplext och tar längre tid, men är ofta nödvändigt, säger Magnus von Campenhausen.