Flickor missas

 

Den neuropsykiatriska funktionsvariationen ADHD är relativt vanligt förekommande i Sverige, cirka fem procent av alla barn får diagnosen. Hur ADHD yttrar sig är individuellt, men vanligt är impulsivitet, överaktivitet samt problem att fokusera och koncentrera sig på saker som upplevs ointressanta.

– Dagens samhälle med konstant matning av information, högre utvecklingstakt och krav på effektivitet, innebär stora utmaningar för människor med ADHD. Man har redan svårigheter att få vardagen att gå ihop, utan dagens krav, säger Tatja Hirvikoski, docent vid Karolinska Institutet.

ADHD är en medfödd funktionsvariation med symptom som kan hänga med genom hela livet, och en diagnos efterföljer alltid en noggrann utredning. Tyvärr missas många flickor.

"Symptomen hos flickor kan vara mindre synliga"

– En förklaring är att symptomen hos flickor kan vara mindre synliga, och att de därmed inte upptäcks av skola och vård. Istället söker man själv när man blivit äldre och kanske undrar över varför man har svårt att få vardagen att gå ihop, säger hon.  

 

Rätt strategier

 

Att färre flickor diagnosticeras gör att många kvinnor idag lever med en känsla av otillräcklighet. Förväntningarna på kvinnor är fortfarande att vara familjens spindel i nätet, förutom att också klara karriär och vänner. Psykisk ohälsa bland människor med ADHD är vanligt, inte bara bland kvinnor; över 80 procent har någon form av psykiatrisk diagnos kopplad till ADHD.

"En tidig diagnos är centralt"

– En tidig diagnos är centralt eftersom det för många blir en viktig förklaring på det egna beteendet, säger Tatja Hirvikoski. Det finns också att få en rad olika behandlingar för sin diagnos.

Dagens behandling är för många effektiv; förutom läkemedel går det att få stöttning i att strukturera, organisera och planera de delar i livet som upplevs som svåra, men också att sänka kravnivån i vissa delar och identifiera sina styrkor i andra.

– En behandling innebär inte bara piller, vilket många tror. Det går att leva ett bra liv, med rätt verktyg och strategier. Rätt kunskap och förståelse i omgivningen är också a och o. Överlag måste vi jobba på att sudda ut de många fördomar och missuppfattningar kring ADHD som finns.