Det anser Lena Flyckt, docent i psykiatri vid Karolinska Institutet. Schizofreni är biologisk/genetisk och innebär att hjärnan delvis inte utvecklas normalt. Vissa delar uppvisar överaktivitet medan andra är underaktiva.

–  Läkemedlen bidrar till att motverka den obalansen och forskningen har kommit långt där. Men alla patienter behöver också psykosociala insatser som måste ges individuellt baserat på kvarstående symtom, exempelvis psykoterapi, träning av nedsatta funktioner eller annat.

 

Regelbunden kontakt är nödvändig

 

Forskningen på psykosociala insatser för schizofreni är relativt ny. Men resultat visar att patienter kan fungera betydligt bättre då läkemedel kompletteras med den sortens behandling.

Ett annat problem hon ser med dagens vård är att patienterna inte regelbundet har kontakt med primärvården. Då missas ofta tecken på somatiska sjukdomar som diabetes, cancer och annat.

Idag har gruppen en lägre livslängd på 15 till 20 år

– Den här patientgruppen måste få tillgång till samma sjukvård som alla andra. Idag har gruppen en lägre livslängd på 15 till 20 år, men inte på grund av schizofrenin utan för att de somatiska sjukdomarna inte behandlas i tid eller alls, avslutar Lena Flyckt.