När du har en tydlig bild av vilket liv du vill leva blir det lättare att aktivt välja hur du vill spendera din tid.Fredrik

– Inom ACT får klienten själv definiera vad de upplever som ett funktionellt och rikt liv. Genom att identifiera vad som ger just dig återhämtning kan du kartlägga aktiviteter som ger dig näring och återhämtning. Kanske kopplar du av bra i naturen, hemma i soffan eller när du ägnar dig åt någon av dina hobbys, säger Fredrik Livheim, legitimerad psykolog och ACT-forskare vid Karolinska Institutet.

Planera regelbundet in vila och återhämtning i din tillvaro. Det är egentligen brist på återhämtning som är problemet vid stressproblematik, inte själva stressen. Sträva efter att hitta dina optimala återhämtningsaktiviteter och sträva så ofta som möjligt efter att vara närvarande i nuet.  

– Fundera på vad som stressar dig mest i din livssituation. På vilket sätt kan du påverka dessa stressfaktorer? Kanske kan du sänka förväntningarna på dig själv något, kanske  boka in färre fritidsaktiviteter, säger Fredrik Livheim.

Stressen kan även minska om du har ett välkomnande förhållningssätt till dina känslor genom att acceptera allt du känner. När du accepterar det du inte kan påverka minskar du sannolikt stressen i ditt liv.