Professor Jan BrynhildsenJan

Vilken koppling, om någon, finns mellan cancer och olika typer av preventivmedel?

– P-piller ger ett mycket bra skydd mot cancer i äggstockarna och livmodern. Risken för bröstcancer kan vara marginellt ökad. P-pilleranvändare har generellt ca 12 procent mindre cancer framåt i livet jämfört med kvinnor som inte använt p-piller. Det finns också en klar koppling mellan kopparspiral och minskad risk för cancer i livmoder och på livmodertappen. Riktigt varför vet vi inte. Likaså ger p-spruta ett fantastiskt bra skydd mot cancer i livmodern. Mycket höga doser av detta hormon kan användas som behandling vid den cancerformen. För hormonspiral kan man visa att den ger ett mkt bra skydd mot förstadier till cancer i livmodern, men de har inte funnits tillräckligt länge för att vi ska ha tillräckligt underlag än.

Varifrån kommer myten att man inte kan ha spiral om man inte fött barn, om det nu är en myt?

– Det är en myt. Tidigare kunde kvinnor som inte fött barn oftare drabbades av infektioner i samband med spiralanvändning. Detta hade dock inget med barnafödande eller spiralen att göra utan att kvinnor som fött barn oftare lever i stabila parförhållanden och har därigenom en lägre smittrisk. Studier av spiralanvändande kvinnor som inte fött barn, men som lever i stabila förhållanden, visar ingen ökad risk för infektion.

Överläkare Helena Kopp-KellnerHelena

Vilka olika typer av preventivmedel finns det?

– Man brukar dela in dem i dels korttidsverkande och dels långtidsverkande preventivmedel. Bland de korttidsverkande finns p-piller, p-plåster, p-ring p-spruta och kondom. Långtidsverkande är spiral och p-stav. Det mest effektiva preventivmedlet är p-staven medan hormonspiralen är det som flest kvinnor är mest nöjda med

Vilka positiva hälsoeffekter finns, förutom kopplingen till cancer?

– Det första p-pillret registrerades som en behandling för rikliga blödningar och svår mensvärk, eftersom preventivmedel var förbjudet. Även idag hjälper alla hormonella preventivmedel mot värk och blödningar. Sedan är kanske den främsta positiva hälsoeffekten att man inte blir med barn, för en graviditet innebär alltid en risk exempelvis för utomkvedshavandeskap och blodproppar. I övrigt motverkar vissa preventivmedel acne och en positiv effekt av det är att flickor som ser en kombinationseffekt är mer noga med användningen.

Det finns en myt om att en spiral eller p-stav kan börja vandra runt i kroppen, stämmer det?

– Nej, det stämmer absolut inte. De hamnar rätt eller fel placerade från början. Skulle den råka hamna fel, vilket händer ytterst sällan, så märks det oftast i form av obehag.

Professor Kristina Gemzell DanielssonKristina

Vad har preventivmedel betytt för kvinnor och deras jämställdhet?

– Det har varit helt avgörande för jämställdheten. Tillgång till effektiva preventivmedel är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det är avgörande för kvinnors möjligheter till utbildning, bättre lön och till en hälsosam livsstil. Preventivmedel har även en positiv effekt på nästa generation då kvinnor som väljer när de blir gravida ofta är friskare under graviditeten och barnen föds friskare och klarar sig även bättre i skolan. Och detta är även positivt för samhällets utveckling då födslar av oönskade barn leder till ett instabilare samhälle. I världen saknar över 225 miljoner kvinnor tillgång till effektiva preventivmedel. Det är sorgligt att det idag fortfarande finns så stor okunskap om och ovilja att ta till sig alla de positiva effekter för både kvinnan och samhället som preventivmedel har.

Vilka myter tycker du är viktiga att slå hål på?

– Till att börja med att preventivmedel är ett sätt för männen att kontrollera kvinnors kroppar. Det är precis tvärtom, med preventivmedel tar kvinnan kontroll över sin egen kropp. Den andra myten är att preventivmedel gör att kvinnor lever kortare, men det är tvärtom så att de lever längre. Och för det tredje så tror många att det finns en massa okända biverkningar av preventivmedel, men det finns få områden som är så genomforskade så man känner väl till biverkningarna.