Lisa Keisu LennerlöfVarannan kvinna och var fjärde man över 55 år drabbas av osteoporos som är en av vår tids största folksjukdomar. Trots att sjukdomen förorsakar 80 000 frakturer per år har vården hittills varit undermålig menar Lisa Keisu ordförande på Osteoporosförbundet.

Att lyfta frågan och uppmärksamma problematiken på internationell och lokal nivå vilket lett till ökad kunskap och positiv utveckling.

På förbundet har man arbetat aktivt under många år med att lyfta frågan och uppmärksamma problematiken på internationell och lokal nivå vilket lett till ökad kunskap och positiv utveckling.

– Trots att Sverige är det land med högst andel drabbade i världen är behandlingsgraden bara 14 procent vilket är en direkt skandal. Däremot ökar kunskapen och vi ser en gradvis förändring vilket är oerhört glädjande. Vårt hårda arbete börjar äntligen ge utdelning vilket känns fantastiskt.

Nya osteoporosskolor

Genom att starta osteoporosskolor med kunnig personal inom området ökar och sprids kunskapen om osteoporos ytterligare. Läkare, sköterskor, dietister och fysioterapeuter som är kopplade till skolorna är alla kunniga inom området och kan ge den vård som krävs.

– Våra skolor finns numera över hela landet. Där får de som drabbats lära sig att förstå sjukdomen och hur de ska ta hand om sig på bästa sätt för att lindra symptomen och förebygga benskörhet.

I Stockholm, som varit den del i landet där vården varit mest bristfällig, kommer tio nya osteoporosskolor att öppnas innan årsskiftet vilket är möjligt genom ett bidrag från Socialstyrelsen.

– Osteoporos har varit en tyst folksjukdom då den ofta inte märks förrän man fått sin första fraktur. Vi på förbundet har tagit strid och gett den kroniska sjukdomen en röst vilket gör att osteoporos inte längre är en tyst folksjukdom.

Egenmakt bemästrar benskörhet

D-vitamin, kalcium, fet fisk och gröna grönsaker i kombination med styrketräning bidrar till att bromsa sjukdomen.

Det går att bromsa nedbrytningen av skelettet, därför är det viktigt att man via lokala rehabiliteringscentrum sprider information om hur man ska gå tillväga menar Lisa Keisu. D-vitamin, kalcium, fet fisk och gröna grönsaker i kombination med styrketräning bidrar till att bromsa sjukdomen.

– Brott lönar sig inte, men det är inte kört för att skelettet är skört. Genom att göra en bentäthetsmätning får man en exakt diagnos. Med rätt behandling och en sund livsstil kan man hålla sjukdomen i schack.

Foto: Göran Högberg