En av tio svenskar har någon form av njursjukdom, ofta utan att känna till det.

– Nedsatt njurfunktion kan vara svårt att upptäcka, ofta krävs blodprov för att identifiera detta. Aktuell forskning visar att nedsatt njurfunktion är lika vanligt som typ 2 diabetes och även att tillståndet är vanligare hos kvinnor än man tidigare trott, säger Marie Evans, njurläkare och forskare.

En dold och ofta bortglömd folksjukdom

– Den vanligaste behandlingen vid nedsatt njurfunktion fokuserar på blodtryckskontroll och behandling som minskar äggviteämnen i urinen men forskning kring mer specifik och effektiv terapi behövs för att minska risken för fortsatt förlust av njurfunktion, säger Annette Bruchfeld, njurläkare, forskare och ledamot i Njurfondens styrelse.

Nedsatt njurfunktion är således en dold och ofta bortglömd folksjukdom som vanligen utvecklas under en lång tid. Samtidigt är resurserna för forskning och utveckling av nya behandlingsstrategier begränsade jämfört med andra stora folksjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Utökade forskningsanslag till njurforskningen är därför väsentligt.