– När man drabbas av Lipödem ökar kroppens fettceller i storlek. Personen ökar då i omfång, framförallt över, höfter, lår och skinkor. Fettvävnaden är ofta mycket känslig för Margaretaberöring, vilket innebär att minsta tryck kan orsaka stor smärta. Överkroppen är oftast smalare än underkroppen, fötterna och händerna smala och drabbad kroppsdel har små hårda fettkulor under huden. Lipödem försvinner inte med bantning eller träning. Sjukvårdens kunskap om Lipödem är låg, vilket innebär att många kvinnor som drabbats av Lipödem istället anses lida av fetma, säger Margareta Haag, ordförande i patientföreningen Svenska Ödemförbundet.

– Det är viktigt att få rätt diagnos redan när Lipödemen debuterar, ofta i samband med puberteten. Vi arbetar för att öka sjukvårdens kompetens kring vad Lipödem är och hur det bör behandlas. SÖF erbjuder råd och stöd för lipödemdrabbade och har regelbundet möten om lipödem, säger Margareta Haag.