– Demenssjukdom syns inte utanpå, men innebär svårigheter att hantera många intryck samtidigt. Är omgivningen rörig skapas stress och det blir svårt att fokusera på det man ska göra. Idag är mataffärer inte anpassade för den här stora och växande kundgruppen, säger Wilhelmina Hoffman, Direktör, Svenskt Demenscentrum.

Tydlig skyltning och långsamkassaWilhelmina

Det går att med ganska enkla medel minska existerande hinder. Tydlig skyltning och markeringar, kanske extrapersonal under vissa timmar samt en långsamkassa där hantering av koder och pengar inte blir ett stressmoment, är exempel på initiativ som gör skillnad.

– Faktum är ju att vi blir allt äldre vilket innebär fler som drabbas av demens. Att bortse från problematiken innebär att man förlorar kunder, säger hon.

Att dagens affärer ofta inte är anpassade beror inte på ovilja utan brist på kunskap, menar Wilhelmina Hoffman och avslutar:

– Det här är ett gemensamt ansvar. Alla medborgare ska kunna känna sig inkluderade i samhället. Och det ska vara lätt att handla, det tjänar vi alla på.