En stund senare började våra kroppar röra sig till musik och med uppmaningen att ”släpp taget, släpp kontrollen och bara hänge dig till det som känns rätt i detta nu”. Orden tillhörde Anne Grundel som ledde oss med sin frigörande dans. Detta möte var magiskt!

För första gången efter en emotionell separation kände jag livsgnistan spira igen och fick ett starkt kärleksmöte. Ett möte med mig själv som berörde på djupet!

Dansens frigörande kraftChristina

Att autentiskt och varsamt bejaka alla sina sidor, både de vi gillar och tycker mindre om, är något alla borde göra. Att känna efter och varför vi är just de vi är. Med värderingar, funderingar, gärningar och det innersta varandet.

Det kan vara skrämmande, obekvämt och oroande för vad som ska komma upp till ytan ur det fördolda. Rädslor kan dock ersättas med styrka, mod, ambitioner, visioner, mer självkänsla/självförtroende, andra egenskaper och nya sidor kan förstärkas. Många vill ändå inte närma sig dessa innersta rum. Det är väl bra som det är, eller?

Ett dansäventyr för alla

Vägarna är flera för den som är nyfiken på en djupare självkännedom. Musik och rytm påverkar oss enormt enligt många studier och dansen får mig att flyga fritt. 2004 skapade jag Chakra Balance Dance som kombinerar Ayurvedisk kunskap om våra energicenters, chakra, med inspirerande instruktioner till både medryckande och avkopplande rytmer. CBD vägleder till ett mer hälsosamt, harmoniskt, medvetet, befriande och berikande liv. Ett dansäventyr för kropp och själ som alla kan delta i.

Ett dansäventyr för kropp och själ som alla kan delta i

Det där magiska mötet var alltså med den frigörande dansens vägledning. En metod utan koreografi, som det hänvisas till om man gör ”rätt eller fel”. Ett uttryck som jag mer och mer ogillar då det ska avgöra om vi är korrekta, dugliga eller ej. En stor prestations- och kravfylld tillvaro har de flesta av oss med både egna högt ställda krav och/eller omvärldens.

En ständig lärdom

I den frigörande dansens värld får vi vara precis så som vi är, mår, känner och upplever livet just nu. Inga krav, rätt eller fel. Du är i alla avseenden perfekt som du är. Tillåten att vara det som är du just nu. Vardagens utmaningar får för en stund vila. De kan också utmanas, situationer och samtal bearbetas. Acceptans och förlåtelse, både till sig själv och andra, är kraftfullt helande.

Det och mycket mer värdefullt om mig själv och andra är en ständig lärdom. På kurser med CBD får jag nu glädjas över att se den där gnistan tändas i andras ögon och hjärtan i deras magiska möten.

Shine On & Be Younique!

Fakta

Christina Nilsson: Grundare av Chakra Balance Dance , föreläser inom helhetshälsa, arrangerar Hälsoboost i Sitges. producent, reporter och skribent.

Info/Artiklar CBD: www.facebook.com/ChakraBalanceDance/