Ändå har behandlingen inte utvecklats sedan 1950-talet.

– Dessutom saknas vetenskapligt underlag som visar att standardläkemedlet, Levaxin, minskar symptomen, berättar Anders Palm, ordförande i patientorganisationen Sköldkörtelförbundet.

Det enda man vet säkert är att de blodvärden man mäter för att ställa diagnos blir bättre med det läkemedel som ges. Men patientundersökningar visar att bara hälften av patienterna får en symptomförbättring. Typiska symptom kan vara extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, depression, värk och frusenhet.

– Vi patienter känner en stor frustration kring den stora kunskapsbristen inom vården. Man är inte uppdaterade på internationell forskning och är dåligt pålästa på sjukdomen, och det sker inte någon kvalitetsuppföljning på området.

 

Visar på betydligt bättre resultat

 

Ett resultat av att intresset för forskning och utveckling på området är lågt är att det i praktiken enbart finns en enda typ av behandling för 440 000 patienter – ett läkemedel som använts sedan 1950-talet.

– Det finns andra läkemedel som statistiken visar ger betydligt bättre resultat, men dessa behandlingsformer har många läkare ingen kunskap om. 

Utöver det stora antalet diagnostiserade patienter finns ett mörkertal då många drabbade får vänta länge på diagnos och/eller får felaktiga diagnoser. 

Har fått kämpa med sjukvården för att få alternativ behandling

– Många får psykiatriska diagnoser istället och antidepressiva läkemedel, som inte hjälper mot sköldkörtelsjukdom. De patienter som trots allt lyckas bli bättre efter att inte standardbehandling fungerat har fått kämpa med sjukvården för att få alternativ behandling, eller fått söka sig till privatläkare i Sverige eller utomlands.

 

Bottnar ofta i miljö och livsstil

 

Många patienter mår bättre av att ändra sin livsstil och kost, men här ges inga råd alls inom sjukvården. Autoimmuna sjukdomar som hypotyreos bottnar oftast i miljö och livsstil, men det finns allt för lite forskning kring orsakssamband, så patienterna får pröva sig fram.

Vi jobbar för ökad forskning och för att kunskapen ska höjas

– Vi jobbar för ökad forskning och för att kunskapen ska höjas inom sjukvården så att vi kan få rätt diagnos direkt, följt av en individanpassad och väl fungerande behandling inklusive kost och livsstilsråd. Det skulle spara samhället mycket pengar och patienterna mycket lidande, avslutar Anders Palm.