– Det är framförallt inom förlossningsvården där vi ser stora behov av mer pengar och utveckling. Det handlar om fler anställda, en bättre arbetsmiljö, bättre eftervård och en sammanhängande vårdkedja, förklarar hon.

Hon konstaterar vidare att det sällan är förlossningsvården som får de nya maskinerna och ser gärna att forskningen skulle kunna ta större kliv på området.

2018 växlar vi upp statens satsningar kraftigt

– Regeringen har satsat mycket på förlossningsvården under mandatperioden, och 2018 växlar vi upp statens satsningar kraftigt och påbörjar en satsning om en miljard kronor varje år.

Det är enligt henne den största riktade satsningen på förlossningsvården från staten i modern tid och innebär ett tillskott på ungefär 1,6 miljarder totalt för förlossningsvården 2018.

– Men förutom rena pengar till landstingen handlar också om styrning av myndigheter kring kunskapsstöd. Jag vill stärka den kunskap som redan finns och säkerställa att den blir spridd och känd i hela vården.

 

Ett tydligt resultat

 

Som ett resultat av regeringens satsning på förbättrad förlossnings- och kvinnosjukvården har det inletts många satsningar runt om i landet, exempelvis projekt med mobila barnmorsketeam för att skapa trygghet hos förlossningsrädda förstföderskor.

– Ett annat exempel är kraftigt höjda ersättningar till förlossningsenheter i olika län, berättar Annika Strandhäll.

Kunskapsläget om den sjukdomen har varit för dåligt och behandlingen skiljer sig åt beroende på var i landet

Ett tydligt resultat av regeringens satsningar på vård som rör kvinnors hälsa är att Socialstyrelsen just nu arbetar med nationella riktlinjer för en bättre vård vid endometrios. Det är en sjukdom som drabbar många kvinnor och ofta kan visa sig som väldiga smärtor vid mens. Kunskapsläget om den sjukdomen har varit för dåligt och behandlingen skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig.

Ett problem som brukar diskuteras är att mycket medicinsk forskning har baserats på symptom och förlopp hos män, exempelvis inom hjärt- och kärlsjukdomar, något socialministern hoppas ska förändras.

– I regeringens forskningspolitik har vi tydligt pekat ut att jämställdhet är viktigt. Men det är i den praktiska, kliniska forskningen som det här framför allt måste hanteras. Och jag hoppas att vi får se mer forskning som riktar in sig på kvinnor framöver.