I länder där kvinnor saknar värde och stor fattigdom råder är mödradödligheten som störst. Det slår jämställdhetsminister Åsa Regnér fast och konstaterar att det i grund och botten är en politisk fråga.

– Jag kommer ju från jämställdhetsvärlden och kopplade först inte mödradödlighet till det området. Men ju mer jag kommit i kontakt med frågeställningen desto mer inser jag att det i mycket handlar om kvinnors ställning i samhället.

 

Makstukturerna måste bearbetas 

För att komma tillrätta med de djupa orättvisor som leder till en hög mödradödlighet så är det maktstrukturerna man måste bearbeta.

"Sådana orättvisor kan arbetas bort."

– Och vi har ju en egen historia att blicka tillbaka på och ser att det är möjligt att förändra samhället och kvinnans ställning så att sådana orättvisor kan arbetas bort. Men det är med politiska verktyg det blir möjligt.

Där är Sverige ett bra exempel på hur långt man kan nå då vi nu har EU:s högsta jämställdhet.

– Och regeringen fortsätter att jobba hårt för att ytterligare förbättra jämställdheten här. Och internationellt sett är vi ett föredöme och jag tar emot många delegationer som kommer hit för att se hur vi löst det, berättar Åsa Regnér.

För att bidra till att mödradödligheten sjunker i de länder där den fortfarande är mycket hög jobbar regeringen på flera områden.

 

Rättigheterna ska stärkas 

På biståndsområdet går 8 procent av allt bistånd till arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter, och inom hälsobiståndet prioriteras 60 procent mot det området. Och när jag snart åker till FN:s kvinnokommissionsmöte så handlar den största bataljen om kvinnors rättigheter att bestämma över sin egen kropp och där kämpar vi hårt för att de rättigheterna ska stärkas.

Hon berättar också att när vissa länder nu dessvärre blir allt mer restriktiva med att stötta kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter så prioriterar Sverige och andra länder dessa frågor extra mycket för att kompensera det bortfallet.

"Sedan 1990 har mödradödligheten i världen sjunkit med 45 %"

Avslutningsvis konstaterar Åsa Regnér att siffrorna ändå går åt rätt håll.

– Sedan 1990 har mödradödligheten i världen sjunkit med 45 procent, vilket är beviset för att det verkligen går att åstadkomma förändring, även om det ibland går väl långsamt.