Carl von Linnékliniken har funnits sedan 1990 och har snart hjälpt 10 000 barn att bli till.

– Vad vi kan och får göra har ändrats genom åren, nu senast har ensamstående fått rätt till assisterad befruktning i Sverige. Dock ges vi inte möjlighet att hjälpa dem optimalt då reglerna är olika för privata och offentliga kliniker. Exempelvis får privata kliniker inte göra IVF med donerade spermier. Vi som arbetar med detta kan inte förstå varför donator-IVF inte är tillåtet när det går bra att göra insemination med samma spermier. En lagändring behövs och skulle göra att vi kunde hjälpa fler betydligt mer effektivt, berättar Thomas Brodin, läkare på Carl von Linnékliniken.

Sedan den nya patientlagen kom är det valfritt vart man vill vända sig i landet.

Till oss kan man också komma utan remiss

– Vi har en mångårig och kvalitativ verksamhet med korta väntetider jämfört med många landsting för både par och ensamstående, så intresset är naturligtvis stort. Till oss kan man också komma utan remiss – det underlättar, konstaterar han.

 

Tillgång till spermadonatorer en svag länk

 

En orsak till långa väntetider på många håll är brist på donatorer. En donator får inte vara anonym och får inte ge upphov till barn i fler än sex familjer.

– Det är för att barnen som kommer till med hjälp av donerade spermier ska kunna få reda på sitt biologiska ursprung, och för att få en tillräcklig genspridning, förklarar Thomas Brodin.

En familj kan reservera spermier från samma donator till eventuella syskon.

Dock kan en familj reservera spermier från samma donator till eventuella kommande syskon. Det innebär också att den klinik man väljer måste vara stabil och finnas kvar vid en framtida ny behandling.

– Vi samarbetar med en mycket etablerad och seriös spermabank i Danmark och har en säker tillgång till spermier för våra patienter.

Carl von Linné klinikens signum. Foto: Carl von Linné klinikenDe erbjuder även möjligheten att frysa sina ägg, en metod som blir allt vanligare. En anledning till att vilja spara ägg är den tydliga åldersfaktorn för kvinnans fertilitet. För många går det trögt att bli gravida när de kommit upp en bit i ålder. Om man då har tagit ut och fryst ägg när man var yngre kan de äggen användas med motsvarande fertilitetschans som då de plockades ut.       

För att underlätta jämförelser mellan fertilitetskliniker finns en webbplats, www.qivf.se. Där finns även kvalitetsundersökningar och annan information.

– Det är många länkar i processkedjan, framför allt för IVF och äggfrysning, och ingen länk får vara svag. Det är jätteviktigt att labbet fungerar väl för en hög kvalitet och att den klinik man väljer är stabil och kan visa upp bra behandlingsresultat, konstaterar Thomas Brodin.

äggfrys logotyp