På kliniken IVF Riga jobbar de med många typer av infertilitetsdiagnoser och behandlingar för att hjälpa personer som har erfarenhet av komplicerade infertilitetssjukdomar eller tidigare misslyckade behandlingar.

År 2014 öppnade de även ett center för genetiska analyser av embryon innan de placeras i livmodern, samt hjälp för människor med monogena sjukdomar. Det ger en möjlighet att i princip garantera ett friskt barn. Det är också möjlighet en för kvinnor över 40 år, som löper ökad risk för genetiska sjukdomar, samt patienter med möjliga eller bekräftade genetiska störningar i familjens sjukdomshistoria, eller som redan har ett barn med medfödda missbildningar etc.Dr

Analyserar fosterceller

Metoden Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) ger en möjlighet att analysera fosterceller för att avgöra vilka embryon som inte ärvt mutationer i generna. Och rör det sig om en genetisk sjukdom vet man att man därmed stoppat en fortsatt spridning av sjukdomen i släkten. Med hjälp av PGD kan man hjälpa människor med sällsynta medfödda sjukdomar som exempelvis Huntingtons sjukdom, Akondroplasi (dvärgväxt), cystisk fibros, blödarsjuka, Duchennes och Beckers muskeldystrofi.

– Men, det är viktigt att förstå att även om patienterna eller deras barn diagnostiserats med en genetisk sjukdom så betyder inte det att ett friskt barn inte kan födas i den familjen, betonar Dr Violeta Fodina.

Äggdonationer

Det finns dock fall där det egna systemet inte fungerar och då kan äggdonation vara av intresse. Om det istället handlar om manlig infertilitet finns det olika typer av tester som kan användas för diagnostik och hjälp. Är orsaken en kritiskt låg koncentration av spermier i sädesvätskan eller störningar i potensen finns metoder att extrahera sädesvätska. Om spermier inte hittas under denna procedur, är det möjligt att använda donerade spermier.

IVF Riga samarbetar nära med både svenska gynekologer och amerikanska specialister, och jobbar även med komplicerade fall som att behålla fertiliteten hos cancerpatienter. På IVF Riga finns även en egen reproduktiv vävnadsbank samt ett donatorsprogram för ägg, spermier och embryodonation/adoption.

– Som vi ser det så finns det inga hopplösa situationer - det gäller bara att tro och agera! Och kom ihåg, din lycka är närmare än du tror, avslutar Dr Violeta Fodina.