Ofrivilligt barnlösa ska kunna få hjälp inom den svenska sjukvården med assisterad befruktning med samtidig donation av ägg och spermier, dvs endast med donerade könsceller. Man föreslår också att fler än universitetssjukhusen ska få utföra IVF med donerade könsceller. 

Det betyder mycket 

– Det är mycket glädjande och en stor seger för FEMMIS som drivit på för detta. Det är både ett erkännande för de barn som redan finns och tillkommit på detta sätt, och något som betyder mycket för våra barnlängtande medlemmar, säger Sofia Kuno ordförande för FEMMIS, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation. 

Det finns dock utmaningar att hantera om en ny lag träder ikraft:

"Vi förväntar oss att regeringen ser till att ta ansvar"

– Vi förväntar oss att regeringen ser till att ta ansvar för att säkerställa rekryteringen av donatorer. Det gäller också att landstingen verkligen förbereder sig i god tid på att ta emot den nya patientgrupp som behöver embryodonation. Vi har redan idag problem med orimligt långa köer i inte minst Västra Götaland och detta måste omgående åtgärdas, säger Sofia Kuno.