Det var en stor seger och många drog en suck av lättnad när den länge efterlängtade lagen äntligen kom. Man hade arbetat många år för att få den till stånd.

– Tidigare hade bara den som hade råd att åka utomlands kunnat få hjälp med assisterad befruktning som ensamstående, nu skulle det bli möjligt att få hjälp inom den svenska sjukvården på lika villkor som för par, förklarar Sofia Kuno, ordförande för FEMMIS, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation.

Nu är alla öppnade, men på flera håll finns problem

Men glädjen kom av sig då det visade sig att landstingen var dåligt förberedda och det skulle dröja innan många ens öppnade köerna för ensamstående. Nu är alla öppnade, men på flera håll finns problem med att köerna är helt orimligt långa.

– Det är lätt att förstå att den som längtar efter barn och inte fått hjälp än känner stor frustration. Man förväntar sig självklart att om det finns en lag så ska den ju fungera.

 

Det saknas resurser

 

De positiva tecknen hon ser är att vissa landsting har mött upp behoven, tillsatt resurser och även ensamstående har börjat få behandling. Uppsala och skåne är föredömen, i skåne ligger köerna nu på bara 2-3 månader. Det kan jämföras med Västra Götaland där de får vänta upp till fyra år på hjälp.

– Långa väntetider orsakar inte bara en stor stress och oro, utan också att man inte ens hinner få hjälp innan man faller utanför åldersgränserna för att få behandling. Det är oacceptabelt, anser Sofia Kuno.

Kötiden beror dels på att det saknas resurser i form av personal och lokaler, men det saknas även donatorer då efterfrågan stigit. Förutom mer resurser efterlyses därför en statlig plan för rekrytering av donatorer, där man också ser över ersättningen för att donera såväl spermier som ägg.

Det borde också ges möjlighet för barnmorskor och fler kliniker att kunna utföra insemination.

– Det borde också ges möjlighet för barnmorskor och fler kliniker att kunna utföra insemination. Ett annat problem är att privata kliniker inte får utföra IVF för ensamstående, då det bara är universitetssjukhusen som får använda donerade könsceller vid IVF. Så även här behövs en lagändring.

FEMMIS jobbar också för att så kallad dubbeldonation eller embryodonation ska bli lagligt i Sverige, så att den som behöver hjälp med både donerade ägg och spermier ska få det.