Vad är viktigast att tänka på inför sin förlossning?

  – Att man som blivande förälder fått svar på de frågor och funderingar som man bär på så att man känner sig lugn inför förlossningen. Varje förlossningsupplevelse är unik och kräver både trygghet och koncentration. Upplysta föräldrar är A och O.

Hur hjälper ni blivande föräldrar rent konkret?

  – Vi undervisar i förlossningsförberedelse, går igenom förlossningsplanen och ger feedback. Vi samarbetar med alla Stockholms förlossningskliniker och pratar om utvald förlossningsavdelning samt olika alternativ om det av någon anledning är fullt på den utvalda avdelningen. Vi erbjuder föräldrakurser som också innefattar den första tiden hemma med den nya familjemedlemmen. Det är oerhört viktigt att alla blivande föräldrar känner sig sedda och att vi med hjälp av vår kompetens kan guida dem på vägen och inför den stora händelsen som ju en förlossning är.

Vad utmärker er verksamhet?

  ­ – Hög kompetens, kontinuitet, tillgänglighet och småskalighet. Det är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi ser till att alla blivande föräldrar liksom de nyblivna mödrarna som kommer på återbesök får ett personligt bemötande av den barnmorska som är med dem under hela graviditeten. Vi ansvarar för vården av den nyblivna mamman fram till 16 veckor efter förlossningen.