Cancerfallen ökar

I Sverige erbjuds alla kvinnor screening med cellprovtagning med tre till sju års intervall för att identifiera de som har allvarliga förstadier till livmoderhalscancer. Varje år upptäcks cirka 500 fall av livmoderhalscancer i Sverige. Trots att en majoritet av landets kvinnor tar cellprov för att upptäcka cellförändringar visar en ny rapport att antalet fall av livmoderhalscancer ökar.

"Det är inte tillräckligt många kvinnor som går och testar sig regelbundet"

– Ökningen beror troligen dels på att inte tillräckligt många kvinnor går och testar sig regelbundet samt att den testmetod som används för att hitta cellförändringar inte är tillräckligt känslig, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik och fortsätter: 

– Men screeningen kan förbättras. I en studie som vi utfört vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset jämförde vi dagens screening baserad på provtagning hos barnmorska och cytologiskt test med att kvinnan istället tar sitt prov själv och skickar in för analys av humant papillomvirus (HPV). 

Studien baserades på drygt 36 000 kvinnor i åldrarna 30-50 år. 47 procent av kvinnorna valde att delta i självprovtagningen jämfört med 39 procent i gruppen som följde den ordinarie screeningen. I gruppen som gjorde självprovtagning kunde dubbelt så många kvinnor med allvarliga cellförändringar upptäckas och behandlas i tid.

 

Hälsoekonomiska effekter

– HPV är ett vanligt virus och infektion behöver inte leda till livmoderhalscancer, men vid långvarig infektion ökar risken markant. Genom att i screeningen erbjuda alla i åldern över 30 år att ta sitt prov själv och sedan följa upp de kvinnor som visar sig vara HPV-infekterade med ytterligare ett självprov och HPV-test efter 4–6 månader, skulle vi kunna upptäcka mer än dubbelt så många kvinnor med allvarliga cellförändringar som med dagens metod, säger Ulf Gyllensten.

Samtidigt visar beräkningar att de totala kostnaderna för att hitta förstadier till livmoderhalscancer skulle minska med upp till 50 procent. På detta sätt skulle landstingen kunna frigöra resurser till andra områden som lider av resursbrist.

"Det hög tid att Socialstyrelsen ändrar sina rekommendationer"

– Det är nu hög tid att Socialstyrelsen ändrar sina rekommendationer så att självprov och upprepad HPV-test kan erbjudas i screeningen för livmoderhalscancer. Att använda en effektiv metod som når ut till kvinnor som idag väljer att inte delta i dagens screening borde vara högprioriterat inom sjukvården, avslutar Ulf Gyllensten.