– Det kan låta som ett tungt arbete, men det är det bästa arbete som jag någonsin har haft. Det kan låta paradoxalt, men att få chansen att hjälpa till och att få höra alla fantastiska livsöden är en stor förmån, berättar Pia som arbetar på Cancer- och Allergifonden och bland annat tar emot alla samtal som har med fondens bidragsverksamhet till privatperson att göra.

Ofta blir det ganska långa samtal. Det är många som har behov av att få prata om sin sjukdom och sin livssituation och Pia och hennes medarbetare lyssnar gärna och låter det ta sin tid. Det är en viktig del i deras arbete.Pia

När Pia berättar om sitt jobb för vänner och bekanta är det många som reagerar på att människor som drabbats av sjukdom många gånger inte har råd med sina mediciner eller rehabilitering. Pia förklarar att de allra flesta av oss nog tror att samhället tar hand om våra sjuka fullt ut, men det är inte riktgt hela sanningen.

– Jag möter ofta människor som faktiskt tvingas att välja mellan att hämta ut sina mediciner och att köpa mat eller som inte har råd att köpa de hjälpmedel de behöver. Så ska det ju inte få vara, men det är tyvärr dagens sanning. Många har det oerhört tufft.

För fonden handlar det om att samla in så mycket pengar som möjligt – för att kunna hjälpa så många som möjligt.

– I grunden är det ju allt för oss, att kunna hjälpa så många som det bara går. Ju fler som känner till hur svårt många sjuka har det, desto större tror jag att deras vilja att hjälpa är. Kombinationen av svår sjukdom och ekonomisk utsatthet är nog bland det värsta som kan drabba en människa, säger Pia.

För egen del tycker Pia att hennes nuvarande arbete påverkat hela hennes liv. Hon har fått en annan ödmjukhet, och hela hennes egna värld har öppnats på helt annat sätt.

– Jag önskar att alla fick chansen att lyssna till dessa livsöden och ställa det i relation till sina egna liv och hur de har det själva. Då skulle nog ännu fler vilja bidra, och vi skulle i vår tur kunna hjälpa fler. Behovet är enormt.