Det finns lungcancerformer som inte är associerade med rökning. Det är därför viktigt att bryta de skamkänslor som många lungcancerpatienter upplever.Karin

– Uppfattningen att lungcancerpatienter får skylla sig själva för att de blivit sjuka håller inte längre eftersom allt fler icke-rökare drabbas av lungcancer. Det finns många olika typer av lungcancer och vilken behandling som lämpar sig bäst varierar beroende på tumörens egenskaper. Det är därför viktigt att alla lungcancerpatienter får en individuell analys av sin tumör, säger Karin Liljelund, styrelseledamot i Lungcancerföreningen.

Lungcancerföreningen arbetar bland annat för att utjämna de socioekonomiska och regionala skillnader i vård som råder över landet. Bostadsort och privatekonomi ska inte avgöra vilka behandlingsalternativ man erbjuds.

– Tidigare upplevdes en lungcancerdiagnos ofta som en dödsdom, men i takt med att läkemedlen och behandlingarna har utvecklats kan allt fler patienter idag leva länge och ha en relativt god livskvalitet, trots sin diagnos, säger Karin Liljelund.