Annika Lindström

Med Dr, överläkare, Centrum för klinisk forskning, Dalarna
Privatpraktiserande gynekolog, Bjursås

 

Matts Olovsson

Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ruth Hermansson

Specialistläkare i gynekologi och gynekologisk onkologi
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Dagens screeningprogram omfattar kvinnor upp till 60 år och är baserad på cytologi, cellförändringar. Ett nytt screeningprogram med HPV-test kommer att erbjudas upp till 64 års ålder.

 

Screening bör erbjudas även till de äldre kvinnorna

En studie på över 1000 kvinnor i åldern 60-89 år visar att drygt 4 procent av har en HPV infektion och drygt 2 procent har cellförändringar i vävnadsprov. Vanligt cellprov som togs samtidigt visade inga cellförändringar och bör därför inte användas i denna åldersgrupp. Äldre kvinnor bör erbjudas screening då 30 procent av de som insjuknar i livmoderhalscancer är över 60 år och 70 procent av de som dör på grund av livmoderhalscancer är över 60 år.

"Insjuknandet har ökat i Sverige de senaste åren"

Ofta upptäcks sjukdomen sent då äldre kvinnor inte deltar i screeningen, de tål behandling sämre och har därmed högre dödlighet än yngre. Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige under de senaste åren. Screening bör erbjudas äldre kvinnor men för att införa detta behövs fler studier för att veta hur vi bäst förebygger insjuknande i livmoderhalscancer i denna åldersgrupp.

Illustration av livmoder. Foto: Hilda och Sorin

Foto: Hilda och Sorin