SPF Seniorerna arbetar aktivt för att diskrimineringen av äldre i sjukvården ska minska och för att även kvinnor som är 75 år och äldre ska erbjudas mammografiundersökningar.

– Skälet till att Socialstyrelsen inte vill rekommendera landstingen att erbjuda screening för kvinnor som är äldre än 75 år är att det saknas forskning på hur verksamt ett screeningprogram av äldre kvinnor skulle vara. Med stigande medellivslängd är numera den förväntade återstående medellivslängden för en 75-årig kvinna åtminstone tolv år, Det är i sig ett starkt skäl för att erbjuda äldre kvinnor screening, säger Gösta Bucht, geriatrikprofessor och medicinskt sakkunnig på SPF Seniorerna.

Han menar att åldersgränsen är omotiverad och att ingenting talar för att friska kvinnor över 74 skiljer sig funktionellt från kvinnor mellan 65 och 74. I takt med att seniorer blir allt äldre och allt friskare ökar tvärtom behovet av screening även i högre åldrar.

– Vi arbetar för att alla äldre ska ha samma rätt till vård som yngre patienter. Vi kommer att fortsätta driva och bevaka den här frågan, säger Gösta Bucht.