Men med dagens politik för äldre kan man tro att beslutsfattare tror att så är fallet. Det konstaterar Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, och fortsätter.

– Men vi har naturligtvis samma behov av att välja det som passar just oss bäst som dagen innan vi fyllde 65. Och eftersom vi blir både äldre, friskare och är mer aktiva så vill vi också kunna välja boende och vård/omsorg i relation till vårt individuella åldrande.

 

Ingen möjlighet till personliga val

Det som bland annat upprör henne och många av landets seniorer är att i nästan hälften av kommunerna finns ingen möjlighet att själv välja utförare av vård och omsorg eller typ av boende, utan det finns bara det som kommunen erbjuder.

– Lagen om valfrihet, LOV, borde bli obligatorisk i hela landet, idag är det frivilligt för kommunerna att tillämpa den. Det innebär att man på många håll får betydligt färre alternativ att välja mellan, men även att man inte får välja bort delar av exempelvis kommunens hemtjänst.

 

Äldre kvinna på cykel

Foto: Mostphotos

 

En dialog som medför positivitet

Därigenom blir det omöjligt för äldre där LOV inte finns att välja en egen städtjänst och betala med RUT och välja bort städningen i den taxa man betalar.

– Genom att inte erbjuda valfrihet missar man även en viktig möjlighet till dialog med de äldre i kommunen och deras anhöriga om deras behov och önskemål. En sådan dialog kan få många positiva effekter som mer glada och harmoniska äldre som därigenom ofta håller sig friskare, och anhöriga som gärna bor kvar i kommunen.

 

Värdighet och respekt för våra äldre

Att få möjlighet att välja själv handlar mycket om värdighet och respekt och att kunna bestämma över sitt eget liv.

– Livskvaliteten ökar betydligt då man kan bestämma över sin egen vardag. Det skapar också en trygghet att känna att man får välja en utförare eller ett boende som passar ens egna behov.

 

Var lyhörd

Dessutom visar undersökningar att valfrihet även leder till att kvaliteten ökar eftersom utförare blir mer lyhörda för brukarnas behov för att få behålla dem som kunder.

– Men politiskt har vi sett en minskning av valfriheten sedan 2014. I 67 av de 158 kommuner som idag erbjuder valfrihet så har antalet utförare minskat betydligt, vilket är en väldigt oroande signal, avslutar Eva Eriksson.