Ojämlikhet i svensk vård

Idag beror en ojämlik vård på främst fem faktorer: geografi, ålder, kön, socioekonomisk ställning och etnicitet. I år firar 1,6-miljonerklubben, numera också 2,6-miljonerklubben, 20 år och Alexandra Charles har därmed under två decennier verkat för att kvinnor ska ges samma vårdmöjligheter som män. För det är ingen självklarhet. 

– Kvinnors hälsa har varit och är fortfarande eftersatt. Den medicinska forskningen utgick länge bara från mannen och även om det numera utförs viss forskning med genusperspektiv gäller det långt ifrån alltid, säger Alexandra Charles. 

Konsekvensen blir att många kvinnor får det svårare än män att få den vård de har rätt till.

 

Forskning för mannen

– Visste du att i stort sett all medicinsk forskning bedrivs på hanmöss? Redan i den kliniska forskningen börjar läkemedlen därför anpassas till män eftersom man inte undersöker hur honor skulle reagerar på samma substans och dosering, säger Alexandra Charles och fortsätter:

– Kvinnor och män uppvisar på grund av genetiska olikheter många gånger olika symptom vid sjukdom, liksom biverkningar vid behandling. Baseras vården på forskning kring mäns hälsa, ja då blir resultatet att många kvinnor riskerar felbehandling, uteblivna diagnoser och i värsta fall att faktiskt dö.

 

Positiv utveckling

Medvetenheten kring dessa ojämlika faktorer har definitivt ökat och vi kan även se en positiv utveckling, som att till exempel färre kvinnor dör i bröstcancer och i hjärt-kärlsjukdomar, säger Alexandra Charles. Utvecklingen går dock långsamt. Anledningen är trögrörliga strukturer och förklaringar såsom att det saknas databaser med kvinnor, vilket många gånger inte alls stämmer. Det handlar snarare om att vården aktivt måste börja arbeta med att göra vården jämlik. 

– Det är det här vårt arbete går ut på, att skapa opinion, stödja forskningsinitiativ, driva kampanjer och ordna hälsodagar där kvinnors hälsa hamnar i fokus. Ju fler vi är som engagerar oss desto snabbare kommer vi att nå visionen om en jämlik vård. 

Så vad tror hon, kommer vi någonsin få se en jämlik vård där kvinnors hälsa står minst lika mycket i fokus som mäns?

– Det enda vi kan jobba mot är att så kommer att bli fallet, men det kommer att dröja. Säg 20-30 år, då kommer vi att kunna se tydliga förbättringar för kvinnors hälsa. Vi måste dock arbeta hårt för den visionen, avslutar Alexandra Charles!