Sjukdomen kan debutera hos såväl småbarn som åldringar. Oftast startar symtomen, myrkryp och obehagskänslor, parestesier, i ben och armar i åldern mellan 45 och 50 år. Svårigheten på symtomen liksom frekvensen ökar med ökande ålder.

Orsaken är i 60% av fallen okänd men ärftlighet spelar här en viss roll.

Orsaken är i 60% av fallen okänd men ärftlighet spelar här en viss roll. Resterande 40 % beror ofta på biverkningar av läkemedel, järnbrist, vitaminbrist eller andra sjukdomar. Symtomen är starkast på kvällar och nätter och innebär att den drabbade inte får den sömn som är nödvändig. Rörelse eller aktivitet av den eller de kroppsdelar som är drabbade ger temporär lindring.

 

En felfunktion ger symptomen

 

Troligen är det en felfunktion i kroppens dopaminsystem som ger symtomen. Det är viktigt att snabbt få en diagnos och adekvat behandling. Detta bör kunna ske på alla vårdcentraler. I diagnosarbetet är vissa blodprover nödvändiga. För behandling finns fyra godkända läkemedel.

Det är mycket viktigt att behandlingen börjar med en mycket låg dos av någon av dopaminagonisterna och att denna dos behålls för att inte ge onödiga biverkningar.

 

Sten Sevborn
Medicinskt ansvarig WED-Förbundet