Trots detta klassar Västra Götaland dem idag som ”Medicinskt Oförklarliga Symptom” (MOS). Efter patientpåtryckning talar man vid upphandling dock i stället om ME, FM och långvarig icke malign kronisk smärta.

– ME och FM orsakas troligen av störningar i immunförsvaret, även om man ännu inte vet exakt hur det hänger ihop. Enligt specialister inom området ska dessa patienter behandlas som somatiskt sjuka. I Västra Götaland började sådan behandling redan för arton år sedan vilken dock ändades abrupt november 2016, förklarar Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus.

 

Opponerat sig mot beslutet

 

Gottfrieskliniken har under många år varit Västsveriges specialistklinik för sjukdomarna ME och FM. I den senaste upphandlingen förlängdes emellertid inte avtalet, ett av argumenten var att de inte är tillräckligt vetenskapliga.

– Men vid kliniken finns en professor i psykiatri och en medicine doktor, som vid Göteborgs Universitet försvarat en avhandling om ME och FM, och forskning pågår.

Psykiatri godkändes inte

I avtal krävde landstinget att läkarna vid kliniken skulle vara specialister i reumatologi, neurologi eller algologi. Psykiatri godkändes inte. Om Gottfrieskliniken undertecknat avtalet hade fyra av de fem läkarna på mottagningen fått sluta.

Den vård VG rekommenderar är psykoterapi, i form av KBT, då dessa sjukdomar enligt dem är psykosomatiska. Patientföreningar har kraftfullt opponerat sig mot landstingets beslut, men utan framgång.

– Någon diskussion med Gottfrrieskliniken eller med patientföreningar har inte landstinget velat ha. Man undrar hur politikerna tänkt, avslutar Carl-Gerhard Gottfries.