Vi är många som dragits med rethosta under perioder; hosta som gjort det svårt att sova, att prata normalt och som inte sällan resulterat i jobbiga attacker och tårar som rinner. För den som söker på Google får man också en mängd olika tips på huskurer.

 

Olika orsaker bakom

 

Att vi kan få rethosta vid förkylning, eller plötsliga hostattacker när våra luftvägar irriteras av rök eller partiklar, vet de flesta. Och hosta är just ett sätt för luftvägarna att göra sig av med sådant som retar. 

Om rethostan beror på en förkylning går den över av sig själv

– Om rethostan beror på en förkylning går den över av sig själv, men hosta kan också hänga kvar i flera veckor. Rethosta i sig är dock ingen sjukdom utan ett symtom på något annat, säger Victoria Strand, läkare på Astma- och allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Rethosta kan dock vara ett tecken på lunginflammation eller KOL; sjukdomar som behöver behandlas av helt andra anledningar än bara en besvärande hosta. Den kan också vara ett tecken på allergi och astma eller en känslighet för parfymer, rök och kemikalier. Här finns inga behandlingsmetoder ännu utom att undvika att exponeras.

– Däremot finns det många effektiva läkemedel som behandlar astma och allergi och på köpet också rethostan. Undersökningarna är enkla och smärtfria och mitt råd är att ta kontakt med sin vårdcentral om man upplevt besvär med rethosta under en längre period.

 

Behandla roten till hostan

 

Även problem som magkatarr, halsbränna eller bråck på magmunnen kan orsaka rethosta.

Bästa medlet är att undvika stora måltider alldeles för nära inpå läggdags

– Ofta gör sig då rethostan påmind på natten, särskilt om man ätit och druckit tätt inpå läggdags. Bästa medlet är att undvika stora måltider alldeles för nära inpå läggdags samt att äta syraneutraliserande läkemedel som finns receptfritt på apoteket. Vid allvarligare besvär ska man dock söka läkarvård, säger Victoria Strand.

Och det där med huskurer?

 – Visst kan man uppleva att de hjälper och lindrar men det finns ingen bevisad effekt. De allra flesta fall av rethosta går över efter några veckor, och gör den inte det bör man söka vård. Det allra bästa är att behandla orsaken, och inte symptomet, avslutar Victoria Strand.