Exempelvis grön starr, åldersförändringar i gula fläcken eller diabetesretinopati. Genom att genomgå en ögonhälsoundersökning kan dessa ögonsjukdomar upptäckas och behandlas redan på ett tidigt stadium.

En ögonhälsoundersökning är mer djupgående

– En traditionell synundersökning undersöker behovet av att korrigera eventuella synfel med glasögon eller linser. En ögonhälsoundersökning är däremot mer djupgående, den omfattar bland annat mätning av hornhinnans tjocklek, ögontrycksmätning, synfältsmätning samt ögonbottenfotografering. Resultatet analyseras därefter av en erfaren ögonläkare, säger Magnus Söderberg, optiker på Synvårdsmottagningen.Magnus Söderberg

Alla över 50 bör undersöka sig

Han rekommenderar alla som fyllt femtio att genomföra en ögonhälsoundersökning, både för att upptäcka eventuella ögonsjukdomar som enkelt kan behandlas och därmed höja individens livskvalitet, men också för att många personer genomgår förändringar i synen och ögat i just den åldern.

– Ögonhälsoundersökningen genomförs av optiker, men eftersom resultatet analyseras av ögonläkare med ett helhetsperspektiv på individens ögonhälsa kan många ögonsjukdomar upptäckas även på ett mycket tidigt stadium, säger Magnus Söderberg.

Foto: Synvårdsmottagningen