En av de mest effektiva behandlingarna för män som utsätter kvinnor för våld i nära relationer är samtalsgrupper där de får en möjlighet att bearbeta sina problem och finna alternativ till sitt våldsamma beteende.Ulf

– Många män söker sig till oss när deras våldsamma beteende orsakat problem i relationen, ofta efter att de fått tips om oss via Familjerådgivning, Polisen eller vänner, säger Ulf Calvert, leg. psykolog på Manscentrum.

Att samla män som har problem med våldsamt beteende i en samtalsgrupp har visat sig vara en mycket effektiv metod för att hjälpa dessa män att hantera sina känslor och hitta bättre sätt att lösa konflikter, genom att t.ex. utveckla sin kommunikationsförmåga.

– Det finns många orsaker till varför män utövar våld i nära relationer, men genom att lära sig att känna igen sina konfliktdrivande beteenden och hitta alternativa sätt att få utlopp för och hantera sina känslor kan dessa män bli våldsfria och bli bättre på att hantera sina relationer, säger Ulf Calvert.