I sammanlagt tjugosju år har Maria Sandqvist genomgått regelbundna dialysbehandlingar. Hon hoppas nu att fler svenskar tackar ja till att donera sina organ.

Återstår mycket forskning

Läkemedlen som ska förhindra att kroppen stöter en donerad njure ifrån sig har förbättrats, men än återstår mycket forskning innan personer med njursjukdom garanterat kan få behålla de organ som transplanterats.

Varje behandling tar fem timmar, vilket innebär att jag lägger tjugo timmar i veckan på dialys.

– Som längst levde jag med en donerad njure i 6,5 år. Nu tvingas jag genomgå dialys fyra dagar i veckan. Varje behandling tar fem timmar, vilket innebär att jag lägger tjugo timmar i veckan på dialys. Jag hoppas att forskarna identifierar en transplantationsmetod som gör det möjligt även för patienter med många antikroppar att få behålla en donerad njure även längre perioder. Det råder dessutom ofta brist på organ, jag hoppas därför att så många svenskar som möjligt väljer att aktivt tacka ja till organdonation, säger Maria Sandqvist.