Överkroppen är oftast smalare än underkroppen, fötterna och händerna är smala och drabbad kroppsdel har små hårda fettkulor under huden. Lipödem försvinner inte med bantning eller träning.

"De flesta drabbade har svår smärta"

De flesta drabbade har svår smärta i ben, stuss, höfter och överarmar. Lipödem över låren kan utveckla felställda knän och fötter som orsakar ledskador. Det är viktigt att få rätt diagnos redan när lipödemet debuterar.

 

I Sverige ges ingen behandling - trots diagnos

Orsaken till lipödem är inte klarlagd. Lipödem feldiagnosticeras ofta som fetma eller lymfödem. Nästan enbart kvinnor drabbas, vilket är orsaken till att experter förmodar att hormonella orsaker kan spela en viktig roll för sjukdomens uppkomst. Sjukvården saknar tillräckliga kunskaper om lipödem.

"SÖF arbetar för att öka vårdens kompetens"

I Sverige erbjuds ingen vård eller behandling. SÖF arbetar för att öka vårdens kompetens om lipödem och hur sjukdomen bör behandlas. SÖF erbjuder råd och stöd för medlemmar med lipödem, säger Margareta Haag.