– Det finns idag inga evidensbaserade förklaringar även om vissa samband mellan stroke och störningar vid graviditet, men även i sällsynta fall med p-piller, kan påvisats, säger Kjell Holm, verksamhetschef på Strokeförbundet. Här behövs mer forskning.

I viss mån beror stroke på ärftliga faktorer, men i många fall handlar det snarare om vår livsstil. Rökning, alkohol, stillasittande och kolesterolrik kost är alla riskfaktorer, oavsett kön.

 

Högt blodtryck en risk

 

– Genom att leva hälsosamt går det tvärtom att aktivt minska risken för stroke. Att motionera och sluta röka är två sätt, tillägger Kjell Holm.

Den största riskfaktorn är dock högt blodtryck eftersom det påskyndar åderförkalkningen och skadar blodkärlen. Även förmaksflimmer ökar risken för stroke.

Det är möjligt att tidigt upptäcka om man befinner sig i riskzonen.

– Årliga hälsokontroller där puls, blodtryck och blodfetter kontrolleras, men även övrigt hälsotillstånd, gör det möjligt att tidigt upptäcka om man befinner sig i riskzonen. En hälsokontroll kan bli den avgörande skillnaden mellan en stroke eller inte, avslutar Kjell Holm.