Detta leder till livslångt fysiskt och psykiskt lidande. I Sverige är det förbjudet, men fortfarande skickas flickor iväg utomlands för ingreppet. En organisation som engagerar sig mycket i arbetet mot könsstympning är UN Women nationell kommitté Sverige, där Monica Green är ordförande.

 

Arbetar för att stoppa övergreppen

– Vi jobbar med jämställdhet och mot våld mot kvinnor, genom politisk påverkan och genom insamlingar till projekt för att stödja utsatta kvinnor i världen. UN Women har under många år arbetat för att stoppa dessa oerhörda övergrepp som könsstympning innebär. I Sverige lever tusentals kvinnor med de fruktansvärda följdverkninganar av ingreppet, både fysiska och psykiska, de måste få professionell hjälp och stöd.

"Det finns inget samlat grepp ännu."

Barnmorskor, skolsköterskor och handläggare som kommer i kontakt med flickor och kvinnor som finns i riskzonen eller som redan har blivit könsstympade, gör ett bra jobb. Men det finns inget samlat grepp ännu.

– Förra året den 6 februari, på den internationella dagen mot könsstympning, anordnade UN Women Sverige ett seminarium där bland andra jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog, då framförde vi krav på en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning.

 

Påverkansarbetet ger effekt 

Ett halvår senare, på ett uppföljningsseminarium meddelade ministern att regeringen ska ta fram en sådan handlingsplan.

– Det visar tydligt att vårt påverkansarbete har effekt, och vi ser fram emot att handlingsplanen sätts i verket.
I de nya globala målen, Agenda 2030, har FN:s medlemsstater kommit överens om att stoppa könsstympning.

"Att lagstifta mot kvinnlig könsstympning är viktigt men det räcker inte."

– Att lagstifta mot kvinnlig könsstympning är viktigt men det räcker inte. Denna fruktansvärda sedvänja är djupt rotad i många kulturer sedan tusentals år. Kunskap, stöd och rådgivning måste implementeras ute i byarna, avslutar Monica Green.

UN Women genomför insamlingar för att stödja organisationer som på plats, i exempelvis Gambia, försöker stoppa ingreppen. I Sverige är del olagligt att utföra könsstympning, men fortfarande skickas flickor iväg till föräldrars hemländer för ingreppet. Om det upptäcks leder det till åtal, nyligen dömdes en pappa som planerat föra ut sina flickor.