I år firar företaget 350 år och känner en stor stolthet i den långa tradition de har av att genom en ständig nyfikenhet driva utvecklingen framåt.

 

MS drabbar oftare kvinnor

Multipel Skleros, MS, är en kronisk sjukdom som inte alltid syns utåt vilket gör det svårt för de som drabbas att få den förståelse och det stöd de kan behöva under sjukdomen.

"Kan bryta ut redan i tjugoårsåldern"

Då sjukdomen kan bryta ut redan i tjugoårsåldern innebär det att familjebildningen påverkas då flera av de mediciner som finns idag kan ha en fosterpåverkande effekt under en graviditet.

– Med nya behandlingsformer kan en kvinna ha ett skydd mot MS under en graviditet utan en aktiv läkemedelsbehandling, fortsätter hon.

 

Kommunikation en viktig del av behandlingen

För att patienten ska få bästa möjliga stöd under behandlingen är det viktigt att det erbjuds tydlig och lättillgänglig information om sjukdomen så anhöriga och andra i omgivningen förstår mer om sjukdomens påverkan.

– Vi har bland annat gett ut en barnbok om MS, producerat informationsfilmer om MS, och utvecklat en webbplats för unga anhöriga med svar på många vanliga frågor, berättar Joachim C Alexandersson – Market Access Manager på Merck.

De jobbar även aktivt för att stärka patientens röst genom att informera om att den patienträttighetslag som infördes 2015 faktiskt ska börja efterföljas, vilket den inte alltid gör idag.

– Vi har tagit fram en rapport tillsammans med Neuroförbundet där vi konstaterar att lagen inte fått förväntat genomslag ännu, vilket är problematiskt för patienterna, konstaterar han vidare.

 

Kvinna som tittar ut genom fönster

Multiple Skleros drabbar i det tysta, och kvinnor är ofta offret. Ytterligare en anledning för kvinnor att faktiskt ta symptom på allvar. Foto: Unsplash

 

Stöttar globala projekt för kvinnors hälsa och stöd till vårdgivare

Merck jobbar proaktivt över hela världen för att främja kvinnors hälsa och välstånd och utforska hur de är tätt sammanflätade. Ett initiativ de stödjer är Healthy Women – Healthy Economies som strävar efter att frigöra kvinnornas ekonomiska makt genom att förbättra deras hälsa.

– Ett annat globalt initiativ är Embracing Carers som syftar till att fylla behovet av bättre stöd till och erkännande av anhöriga vårdgivare, berättar Joachim C Alexandersson.

I Sverige försöker de sprida och anpassa de globala initiativen lokalt till landsting och kommuner.

– Det är mycket viktiga frågor och även om vi i Sverige kommit mycket långt så finns det en hel del kvar att göra, inte minst genom att öka kunskapen om olika sjukdomar hos alla, avslutar han.

 


Vill du lära dig mer om hur Merck tar ett helheltsgrepp på vården av MS-sjuka - klicka här!