Påverkar hela livet

 

Långvarig och utbredd smärta och ömhet i muskler, sömnstörningar och trötthet. Ibland även yrsel och balansproblem, illamående, buksmärtor och stor stresskänslighet. Fibromyalgi må vara en relativt okänd sjukdom för de flesta, men inte desto mindre smärtsam för de som drabbas.

Det är främst kvinnor som drabbas, vanligast fram till medelåldern.

– Det är främst kvinnor som drabbas, vilket kan ske under hela livet men vanligast fram till medelåldern. Många gånger har man levt med smärtan under en lång tid, ibland år, men det är svårt att få hjälp, säger Ursula Flatters, läkare på Vidarkliniken.

Smärtan i muskler förvärras av ansträngning vilket gör det svårt att hålla sig aktiv. Det blir ibland helt omöjligt att springa, gå i trappor eller lyfta tungt. Att leva med ständig smärta är dessutom en stressfaktor som påverkar psykiskt och det är inte ovanligt med nedstämdhet och depression bland drabbade.

– Man tror idag att fibromyalgi har flera orsaker. En teori är att funktioner i nervsystemet rubbas vilket leder till förstärkta smärtsignaler till hjärnan, säger Ursula Flatters. Även psykologiska faktorer som trauman och en stressfull vardag ses som orsaker.

 

Går att behandla

 

Fibromyalgi är svårbehandlad och det finns inga botemedel, däremot sätt att lindra. Genom att kombinera skolmedicin med behandlingar som stärker friskfaktorerna hos patienten kan många patienter bli bättre och dessutom lära sig hantera sin situation på ett mer tillfredsställande sätt. Ansvar har specialistläkare och legitimerade sjuksköterskor i samarbete med terapeuter.

Det första steget är att patienten ska känna sig bekräftad och tagen på allvar

– Det första steget är att patienten ska känna sig bekräftad och tagen på allvar och att lindra symptom såsom sömnstörningar, spänningar och oro. Det behövs en god omvårdnad där värme- och beröringsterapier är viktiga. Därefter handlar det om att ge patienten verktyg att komma till en positiv upplevelse av kroppen och att utveckla förmågor såsom gränssättning, kommunikation av egna behov och stresshantering, säger Ursula Flatters.

Konstnärliga terapier hjälper att komma i kontakt med egna känslor och uttrycka det som inte kan sägas i ord. Undervisning i egenvård och samtal ger verktyg för att kunna börja hantera krav och sätta mål utan att se bortom egna behov, resurser och värderingar. Det allra viktigaste är dock att patientens individuella behov alltid sätts i centrum.

– På grund av fibromyalgins sammansatta orsaker och symptom måste läkningsprocessen vara individuellt anpassad och omfatta såväl kropp som själ, men också existentiella och sociala aspekter, avslutar Ursula Flatters.