– Njursjukdomar är en bortglömd del inom läkarvården, trots att njursjukdomar kan upptäckas vid en rutinundersökning, säger Mårten Segelmark, professor i njurmedicin vid Linköpings universitet.    

Många gånger är det tillfälligheter som gör att sjukdomen upptäcks och särskilt vanligt är att kvinnors diagnoser uteblir.

 

Är struktur förklaringen?

 

– Tänkbara förklaringar är strukturella problem, som att sjukvården tenderar att prioritera mäns sjukdomar före kvinnors men också hur mätvärdena bedöms utifrån mäns fysiska förutsättningar, inte kvinnors, fortsätter han.

Den kan också leda till följdsjukdomar som stroke och benskörhet.

Kronisk njursjukdom innebär att njurfunktionen gradvis försämras för att i värsta fall helt slås ut. Den kan också leda till följdsjukdomar som stroke och benskörhet. Mårten Segelmark har därför ett viktigt råd till kvinnor: be läkaren undersöka njurarna vid näsa hälsokontroll.

– Samtidigt måste sjukvården se över såväl organisation som kunskapen kring njursjukdomar, särskilt när det kommer till kvinnor. Alltför många fall missas och för många behöver lida svåra komplikationer i onödan, avslutar Mårten Segelmark.