Förstoppning är ett vanligt besvär som främst drabbar kvinnor, 8 av 10 drabbade är kvinnor. Det tar längre tid för maten att passera igenom tarmen hos kvinnor än hos män, och ju längre tid det tar ju större är risken för förstoppning.

Smärtsamt för en del

Förstoppning innebär att man har hård avföring, att man har svårt att tömma tarmen, att man tömmer sällan och man upplever att man får anstränga sig för att tömma tarmen. För en del är dessa besvär dessutom kopplade till smärta, medan andra inte får ont av sina besvär. Vid kombination av smärta och förstoppningen klassas detta som en undergrupp till sjukdomen IBS, irritabel tarm.

En del upplever att de inte blir tagna på allvar...

- En del upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker hjälp för sina besvär men ingen ska behöva lida i onödan, eftersom det finns hjälp att få, säger Magnus Simren, professor i medicin vid Göteborgs Universitet.

Fiberrik mat och motion

Fiberrik mat bestående av mycket grönsaker, frukt och fiberrikt bröd brukar hjälpa vid lindriga besvär. Det är också viktigt att dricka ordentligt, men dricker man normalt och ändå har besvär kan man inte bota det genom att dricka ännu mer. Samma sak gäller för motion, om man från början rör på sig för lite kan det hjälpa att röra på sig mer.

Dessutom finns olika receptfria alternativ, så som bulkmedel, som gör avföringen mjuk och lättare att få ut. Det finns också olika typer av laxermedel som antingen ”sköljer” tarmen eller stimulerar den för att snabba på passagen.

Receptbelagda läkemedel ges om inget annat hjälpt.

Receptbelagda läkemedel ges om inget annat hjälpt. Ett är godkänt vid IBS-varianten av förstoppning och gör att man utsöndrar mer vätska i tarmen samtidigt som det lindrar smärtan. Ett annat läkemedel stimulerar rörelsemönstret i tarmen och skyndar därmed på passagen genom tarmen. 

- Patienter som behandlas med opiater kan också drabbas av förstoppning och för dem finns ytterligare ett nytt läkemedel, säger Magnus Simren.

Kan vara symptom för annat

Förstoppning i sig är inte farligt och leder inte till ökad cancerrisk. Däremot kan förstoppning i vissa fall vara ett symptom på någon annan underliggande, mer allvarlig sjukdom och ska därför inte förringas. Har man aldrig haft besvär tidigare men helt plötsligt får förstoppning ska man söka vård.