Nytt år betyder nya möjligheter och är det något de här fyra kvinnorna är rörande överens om, så är det vikten av att forska på vårt kvinnohjärta.  Hjärt- och kärlsjukdomar är en sjukdom som drabbar både yngre och äldre kvinnor och en vanligare dödsorsak än bröstcancer. Trots detta är kunskapen om kvinnohjärtat fortfarande otillräcklig, både inom forskning och bland allmänheten. Att forskningen fortfarande bedrivs mestadels på manshjärtan, är något Helene Hellmark Knutsson, (S), minister för högre utbildning och forskning, gärna tycker till om.

 

Mer jämställt 

 

– Det är oerhört viktigt att vi har en framstående forskning i Sverige, inte minst när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Det vi ser är att forskningen behöver komma från laboratoriemiljö till klinisk forskning där forskningen på patienter behöver bli mer jämställd ur ett genusperspektiv, säger Helene Hellmark Knutsson.

Christina Villardforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet för molekylär medicin och kirurgi, är en av stipendiaterna som  den 12 mars får stipendium av stiftelsen Kvinnor & Hälsa.

– Jag är väldigt glad att vi får möjlighet genom stipendiet att kunna forska vidare, säger Christina. 

Christina Villard  berättar att hennes hjärta slår ett extra slag för vikten av att forska på kvinnor. Hon har tillsammans med Rebecka Hultgren, överläkare och docent i kärlkirurgi, tittat på olika strukturer i kärlväggen. De kom fram till att könshormonerna och deras receptorer i kärlväggen skiljer sig mellan män och kvinnor, en upptäckt som de ville forska vidare på.

"Det är ett tillstånd som är vanligare bland män än bland kvinnor."

– Bakgrunden till vår forskning är könsskillnader i utvecklingen av bråck på stora kroppspulsådern, bukaortaaneurysm. Det är ett tillstånd som är vanligare bland män än bland kvinnor. Samtidigt löper kvinnor en större risk för att bukaortaaneurymset brister, vilket är ett tillstånd förenat med hög dödlighet. Vi vill försöka kartlägga orsaken till dessa könsskillnader.  Riskfaktorer är rökning, högt blodtryck och ärftlighet för bråcksjukdom

– Det är så viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv.  Nu i mars står vår viktiga kampanj Woman in Red för dörren, där vi har kvällar med föreläsare och artister runtom i landet. Allt för att främja forskning kring kvinnohjärtat men också för att sprida information, berättar Alexandra och smuttar på dagens hälsoshot.

 

Staten har ett stort ansvar 

 

Kvinnor och mäns hjärtan ser olika ut och kvinnor med hjärtinfarkt har i vissa fall andra symtom än män. Förutom de traditionella riskfaktorerna, har kvinnor andra riskfaktorer såsom att sluta amma för tidigt, havandeskapsförgiftning och diabetes under graviditeten.

"Att pröva nya läkemedel är ett steg i den kliniska forskningen."

– Vi gör satsningar på att öka den kliniska forskningen men också den kliniska behandlingsforskningen för att utveckla behandlingsmetoder. Att pröva nya läkemedel är ett steg i den kliniska forskningen. Att ha genusperspektiv är något vi belyser som relevant och forskningen hänger starkt ihop med kunskap. Om ingen forskning bedrivs kommer det inte in i utbildningen och utbildar man inte kommer kunskapen inte in i vården, säger Helene Hellmark Knutsson.  

Staten har ett stort ansvar för forskningsfinansieringen. Vi måste ha forskning i toppklass och också välutbildade människor inom hälsa och sjukvård. Hälsoutmaningen är ett av de områden vi har prioriterat inom forskningspolitiken. Alla insamlingar till forskning är viktiga och därför ser jag fram emot 1,6 & 2,6 miljonerklubbens och stiftelsen Kvinnor & Hälsas forskningsstipendium som belönar forskning på kvinnohjärtat, säger Helene Hellmark Knutsson. 

 

Den röda skon

Symbolen för kampanjen är en röd sko. Under året säljs en skopin designad av Lotta Lewenhaupt till förmån för forskning på kvinnohjärtat. Pinsen säljs av 1,6 & 2,6 miljonerklubben, se www.1.6miljonerklubben.com

Alla insamlade medel från kampanjen går till insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Pengarna delas ut som stipendier till forskare på kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 2011 har 5 miljoner kronor delats ut i stipendier. Insamlingsstiftelsen innehar 90-konto och är ansluten till FRII. Läs mer om forskningsstipendierna på www.kvinnorochhalsa.com