Genusperspektivet är viktigt inte minst i den medicinska forskningen. Kvinnor och män är olika och har olika symtom. Oftast reagerar de olika och får olika biverkningar av till exempel läkemedel. Nu hotas Centrum för Genusmedicin av nedläggning då landsting och kommun drar in anslag.

Efterlyser de som kan stödja

Det är sorgligt när forskningscenter ska läggas ned på grund av att forskarna själva ska skaffa fram pengar till att driva sin forskning. Lyckas man inte med det, ja då läggs man ned. Medicinska forskare, läkare och andra sakkunniga ska inte behöva lägga sin tid i så stor omfattning enbart på att söka medel om bidrag. Där brister det i systemet, anser jag!

Nu efterlyser jag i det privata näringslivet de som inser betydelsen av detta forskningscenter och kan stödja och som vill bidra.

1.6 och 2.6 är en ideell kvinnoorganisation

1.6 och 2.6 är en ideell kvinnoorganisation, där alla kan vara med bara man fyllt 18 år. Vi vill bygga broar mellan könen, även män får vara medlemmar hos oss. Vill man, som vi, förändra och förbättra vården, omsorgen, forskningen och sprida kunskap om allt som är hälsa, då behöver alla vara med.

Delar ut stipendier

Namnet 1.6 miljoner syftar till antalet kvinnor i en målgrupp på 45 plus. Vi var 1.6 miljoner när vi bildade föreningen för snart 20 år sedan. Antalet mellan 25 och 45 var cirka en miljon, så totalen kvinnor bildade 2.6 miljonerklubben. Vi bildade även en insamlingsstiftelse, Kvinnor & Hälsa, med 90 konto som delar ut stipendier till medicinsk forskning. 

Vi har de senaste fem åren fått möjlighet att dela ut cirka fem miljoner till forskning på kvinnohjärtat, osteoporos, gyncancer, prostatacancer och vi har stöttat Centrum för Genusmedicin på Karolinska Institutet.

Women in Red

Varje år i mars har vi en stor kampanj, Women in Red, om kvinnohjärtat och i år hade vi events i 22 städer. Det blev helt fantastiskt lyckat! Tack till alla volontärer, ambassadörer, artister och medicinska föreläsare som gjorde detta möjligt!

nga förkunskaper krävs för att deltaga.

Nu siktar vi på Hälsodagarna i september. Där får man prova på all slags träning, yoga, dans, träffa utställare och lyssna på inspirerande föredrag. I Stockholm är det den 19e september på Gärdet vid Sjöhistoriska muséet. Hälsodagarna är för hela familjen, vi har många program för barn, Cirkus Scott är med och vi ska sätta rekord i familjeyoga. Inga förkunskaper krävs för att deltaga.

Njut av sommaren och lägg till en positiv faktor i ditt liv, bli medlem i vår organisation.

Alexandra Charles
Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Bli medlem

300 kr/år, inklusive tidning, nyhetsbrev, medlemsförmåner, inbjudningar till filmvisningar med mera. Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com