Faktaruta:

 

Du blir medlem på 1,6 & 2,6 miljonerklubben på vår hemsida:

www.1.6miljonerklubben.com eller genom att ringa 08-20 51 59

Vi finns även på Facebook och Instagram!

 

Investera i din hälsa - bli medlem!

Vi har presenterat vår fantastiska jubileumskalender för 2018. Den innehåller både nya kalenderporträtt av artister och företagare och bilder från tidigare kalendrar. Kalendern har tagits fram i samarbete med MOD (Mer organdonation). Alla intäkter från kalendern går till forskning inom organdonation. Hjärtklaffar, pacemaker och hjärtlungmaskinen är exempel på svenska innovationer som bygger på svensk forskning. 1,6 miljonerklubben och MOD har gått samman för att öka innovationstakten och lyfta kunskapen om behovet av organdonation.

 

Viktigt att sprida kunskap

 

Idag står 850 personer på väntelista för organdonation. En person per dag dör på grund av organbrist och vi är för få som vågar tala om organdonation. Det är viktigt att frågan kommer upp på bordet!  Det gör vi genom vår jubileumskalender och det kan alla göra bland annat genom att köpa vår kalender.

I mars arrangerar vi vår årliga kampanj för kvinnohjärtat, Woman in Red.

I mars arrangerar vi vår årliga kampanj för kvinnohjärtat, Woman in Red. Vi har länge arbetat för att sprida kunskap om att kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de största hälsoproblemen som drabbar oss kvinnor och den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor idag, vanligare än bröstcancer. Vårt mål är att sprida kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsammans med stiftelsen Kvinnor & Hälsa arbetar vi med insamlingen för att sprida vårt viktiga budskap och för att samla in mer pengar till forskning.

 

Fyra politiska hearings

 

Vår kampanj Woman in Red, som vi i 20 städer kommer att bjuda in allmänheten såväl som våra medlemmar till, är därför oerhört viktig. Vi har nyligen träffat den ständigt aktuella skådespelaren Suzanne Reuter, som är aktuell i SVT:s stora satsning ”Vår tid är nu”. I Kvinnors Hälsa berättar Suzanne Reuter om sin tuffa tid med hjärtproblem. Läs vår intervju med henne där hon berättar om sin ”hjärtresa”.

Många råkar ut för benskörhet.

Under hösten har vi arrangerat fyra politiska hearings runtom i landet, där medicinska experter har ställt de ansvariga sjukvårdspolitikerna mot väggen. Vi har spridit information om det aktuella läget om benskörhet, bristen på att få mäta sin bentäthet och hur sjukvården följer upp den. Många råkar ut för benskörhet.

 

Hjälp att komma in i samhället

 

De medicinska experterna påpekar att det saknas en ordnad struktur inom vården för att ta hand om de patienter som får diagnosen osteoporos. Det behövs koordinatorer som kartlägger frakturpatienter och ser till att de kommer in i frakturkedjan, identifieras, diagnostiseras och behandlas. De som råkar ut för följderna av benskörhet kostar årligen miljardbelopp och orsakar enormt lidande – till och med dödsfall.  Sverige är det land i världen där befolkningen löper högst risk att drabbas av en fraktur till följd av osteoporos, samtidigt som vi är bland de sämsta länderna på att ge förebyggande behandling.

Vi på 1,6 & 2,6 miljonklubben bekymrar oss mycket för bristen på sjuksköterskor

Vi på 1,6 & 2,6 miljonklubben bekymrar oss mycket för bristen på sjuksköterskor och diskuterar denna fråga på olika nivåer för att kunna hjälpa till att förbättra den. Vi driver även flera projekt för utrikesfödda kvinnor som måste få hjälp att integreras och komma in i det svenska samhället.

 

Ta vara på livet

 

Till minne av min kära älskade vän, Magdalena Ribbing, som avled i en olycka nyligen, vill jag uppmana alla att tänka på att inte såra sina medmänniskor. Visa hänsyn, omsorg och ”vanlig hyfs”. Snart är det jul med en lång ledighet. För att vi ska må bra och njuta av livet kan vi passa på att vara ute i naturen, ta långa promenader, njuta av vinteraktiviteter och lyssna på vår favoritmusik…

God jul och gott nytt år!