Tag vara på den här månaden, tänk lite extra på ditt hjärta och på din livsstil. Dra ned på stressen, unna dig både avkoppling och återhämtning! Tänk med hjärtat och låt hjärtat vara med. Dansa, sjung och ta en promenad!

"Vi lever i en tuff värld med ett högt tempo och stora krav, särskilt på oss kvinnor."

Vi lever i en tuff värld med ett högt tempo och stora krav, särskilt på oss kvinnor. Det råder ojämlik lönesättning, vård och mycket annat. Fortfarande vilar det största ansvaret på oss i hemmet, men vi arbetar på att förbättra villkor och att förändra attityder. #Metoo har visat att vi är långt ifrån ett jämställt samhälle, men majoriteten vill förbättra och förändra det som är skevt vilket gör att det ändå känns hoppfullt!

 

Sprider kunskap

Vår viktiga kampanj Women In Red började för 17 år sedan, när professor i kardiologi Karin Schenck-Gustafsson i USA sett Go Red kampanjen, om just Kvinnohjärtat. Varför gör inte vi också en kampanj frågade vi oss? Sagt och gjort! Woman In Red föddes och i år är det 17 städer som ordnar dessa viktiga kvällar där vi sprider kunskap om kvinnohjärtat. Symbolen på vår pin, den lilla röda skon, kan alla köpa för 30 kronor. Pengen går till forskning på kvinnohjärtat - så låt oss hjälpas åt!

Vi tycker att den främsta dödsorsaken för kvinnor, såväl som män, är väl värd att lyftas fram.

 

Allt hänger ihop

Fortfarande saknas viktig kunskap och vi behöver informera om Kvinnohjärtat. Vår livsstil och all stress kan vi göra något åt, genetiken finns där, men om vi ökar vår medvetenhet om risker kan vi också förbättra våra möjligheter. I en stor studie som kom för ett par veckor sen visar på att vi kvinnor löper dubbelt så stor risk att dö efter en hjärtinfarkt som en man. Det här beror på okunskap, om hur vi fungerar, reagerar och är. Hur våra symptom kan skilja sig från mannens och det är därför det är så viktigt att vi jobbar för mer kunskap och mer jämlikhet när det kommer till forskning.

"Sätt din egen hälsa och livskvalitet högre upp"

Låt oss jobba för ett jämlikt hjärta och för vår hälsa, den är det fundament som allting vilar på. Jag menar den fysiska, psykiska och själsliga hälsan. Och allt hänger ihop. Vi kvinnor tar av tradition och hävd oftast det större ansvaret för familjens hälsa, vår egen kommer långt ned på prioriteringslistan. Känns det igen? Vi behöver ändra på detta! Sätt din egen hälsa och livskvalitet högre upp, för om du inte orkar, vem finns då som tar över allt ansvar som vilar på dina axlar? 

Barn och pappershjärta. Foto: Unsplash

Det är viktigt att sätta sin hälsa och livskvalitet högre upp på prioriteringslistan. Foto: Unsplash

 

Vården ska ha högre status

Den ojämlika vården börjar bli ett stort mörkt berg, som vi behöver lysa upp och klättra upp på, för att komma vidare i samhället. Den är ett hinder för allas vår trygghet. Börja med att höja löner och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal.

"Detta är en väsentlig brist i hela sjukvården idag."

Läkarna är ofta desperata av tung arbetsbörda och få möjligheter att påverka den situation de själva har. På grund av managerial systems, som styr, och brist på just personal. Detta är en väsentlig brist i hela sjukvården idag. Om vi blir sjuka så måste vi kunna lita på att vi får hjälp och vård som är jämlik. Korta köerna och se till att vården får högre status så att fler vill stanna kvar och arbeta hos landstingen. Dags att skrota landstingen för en annan modell, kanske?

Låt oss skapa en hälsovårdsorganisation, där politikerna tar råd av sakkunniga och experter inom vård och forskning så att hela hälsovården kan styras med minimal inblandning av politik, administration och byråkrati.

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.