Framför oss ligger en vårvinter med många spännande seminarier. Som kampanjen Woman in Red med kvinnohjärtat i fokus runt om i landet i 22 städer. Här varvas korta föredrag med kulturinslag, sång musik, dans. Främsta dödsorsaken för såväl kvinnor som män, 50 plus, är hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är kampanjen viktig! Det finns fortfarande mycket okunskap om just kvinnans specifika symptom vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktig genuskunskap

De flesta läkemedel är idag utforskade på män, kvinnor kan få andra biverkningar och kompikationer. Karin Schenck Gustafsson, kardiolog och professor, berättar mer om just denna viktiga genuskunskap om hjärtat i samband med kampanjen. Vi berättar där även om mat för hjärtat, hjärnan och hur hela livsstilen påverkar vår hälsa. Som vi vet är sittsjukan det farligaste hotet mot vår hälsa, enligt professor Mai-Lis Hellenius!

Fokus på psykisk ohälsa

Att stödja medicinsk forskning är viktigt för oss genom den insamlingsstiftelse vi startade, med 90 konto, Kvinnor & Hälsa. Dit går pengarna från vår pinsförsäljning, armband, gåvor med mera. Som sedan i sin tur blir stipendier. Så köp vår nål, den lilla skon! Vi delar ut stipendier som stödjer medicinsk forskning på kvinnors hälsa. Hjärtforskning, stress och psykisk ohälsa fokuserar vi på i år. Två forskare, den ena forskar på sambandet mellan munhälsa och hjärthälsa, den andra på fysisk aktivitet som kan bli negativ för hjärthälsan.

Vill påverka till det bättre

Vi har ett viktigt projekt i 10 städer, som går ut på att tillsammans med utrikesfödda kvinnor, samla våra kontaktkvinnor och lyssna samt ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dessa kvinnor. Det kan handla om allt från att lära sig svenska, simma, cykla, datorkunskap, laga mat till att träffa psykolog, terapeut och lära sig mer om samhället. Ett forum vi skapat som heter Cafe Må bra, fortsättning följer!

Vi vill påverka samhällets utveckling till det bättre. Detta för att skapa bättre möjligheter för alla kvinnor, och därigenom även för barn och män. Att lägga ner förlossningskliniker, så att kvinnor ska lära sig föda barn i bilen, känns helt galet. Visst, i olycksfall, ja! Öppna förlossningsmottagningarna igen. Människor flyttar från landsbygden och mindre städer när infrastruktur och sjukvård monteras ner. Låt oss satsa på att alla människor har rätt till vård på lika villkor!

Alla är välkomna

Med reaktionära vindar och konservativa strömningar i världen behövs vi, 1,6- och 2.6 miljonerklubben, mer än någonsin för Kvinnors Hälsa! Alla kan vara med, män är givetvis lika välkomna. Vi är en ideell organisation som vill stötta och förändra till det bättre. Bli medlem, värva en medlem.