Kvinnors hälsa

Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld

Vård & behandlingVarje år utsätts tusentals kvinnor över 65 år för våld i nära relationer. Men omgivningen har ofta svårt att inse det, vilket kan göra det svårare för utsatta kvinnor att få hjälp.

Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld

Njursvikt en okänd folksjukdom

HälsaEn av tio svenskar har nedsatt njurfunktion och andelen ökar. Njursvikt är allvarligt och en av riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom men med blodtrycksmediciner kan man oftast bromsa förloppet av en njursjukdom.

Njursvikt en okänd folksjukdom

Röda Korset stöttar flyktingar i såväl Syrien som Sverige

Psykisk hälsaVärlden befinner sig för närvarande mitt i en global flyktingkris med drygt 65 miljoner människor på flykt. Civilsamhället fyller en nyckelfunktion i flyktingkrisen.

Röda Korset stöttar flyktingar i såväl Syrien som Sverige

Mindfulness - ett kraftfullt verktyg som förebygger psykisk ohälsa

Psykisk hälsaEn tydlig trend är att psykisk ohälsa bland kvinnor sjunker ner i åldrarna. Många kvinnor ställer alltför höga krav på sig själva och sätter sina egna behov i sista rummet, vilket i kombination med en stressig vardag kan leda till psykisk ohälsa.

Mindfulness - ett kraftfullt verktyg som förebygger psykisk ohälsa

Upplevda trauman kan leda till drogmissbruk

Psykisk hälsaForskning har visat att posttraumatisk stress (PTS) ökar risken för drogmissbruk. Detta gäller också för gruppen ensamkommande flyktingbarn och bör uppmärksammas mer.

Upplevda trauman kan leda till drogmissbruk

Alzheimer - vår nya folksjukdom

HälsaVarje år konstateras 25 000 nya fall av demenssjukdom i Sverige. Den vanligaste av dem är Alzheimers sjukdom. Att få detta sjukdomsbesked är omvälvande för både drabbade och anhöriga.

Alzheimer - vår nya folksjukdom