Kvinnors hälsa

Ledare: Vår nya bok Lyckomyten ställer frågan i fokus, vad gör oss lyckliga?

1,6 och 2,6 miljonerklubbenSå här års: Sommaren, denna underbara tid , då allt prunkar och blommar, även själen! Tid för Återhämtning ,att njuta av naturen och vara med de nära och kära.

Ledare: Vår nya bok Lyckomyten ställer frågan i fokus, vad gör oss lyckliga?

Celiaki är dubbelt så vanligt hos kvinnor

HälsaGlutenintolerans, eller celiaki som sjukdomen heter, är en av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och kvinnor är särskilt drabbade. Svenska Celiakiförbundet arbetar nu för att öka kunskapen om celiaki så att fler ska få rätt diagnos.

Celiaki är dubbelt så vanligt hos kvinnor

Ökad samverkan krävs för att effektivisera missbruksvården

Vård & behandlingFör att fler kvinnliga missbrukare ska få hjälp att byta livsstil och komma ur sitt missbruk behövs fler behandlingshem som är inriktade på enbart kvinnor. En ökad samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och behandlingshem kan också bidra till att fler kvinnor blir drogfria.

Ökad samverkan krävs för att effektivisera missbruksvården

Miljömedicinska priset - ett av Sveriges största forskningspris

CancerCancer- och Allergifonden delar varje år ut det Miljömedicinska priset till forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. I år gick priset till Jan- Inge Henter och Maria Shoshan, båda från Karolinska Institutet.

Miljömedicinska priset - ett av Sveriges största forskningspris

Det behövs ökad kunskap och kompetens kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos kvinnor

HälsaKvinnor med ADHD och Autismspektrum problematik uppvisar ofta symtom och samsjuklighet som skiljer sig från män med samma diagnoser. Det innebär att kvinnors neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte alltid diagnostiseras och behandlas på samma sätt som mäns.

Det behövs ökad kunskap och kompetens kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos kvinnor

Gravida Alexandras besvär visade sig vara en allvarlig sjukdom

Fertilitet & graviditetAlexandra från Trelleborg drabbades oväntat av havandeskapsförgiftning och begynnande HELLP-syndrom när hon väntade sitt första barn. Både mor och barn klarade sig dock utan men – tack vare gott samarbete mellan mödravården och perinatalvården på Skånes universitetssjukhus.

Gravida Alexandras besvär visade sig vara en allvarlig sjukdom