Kvinnors hälsa

Celiaki är dubbelt så vanligt hos kvinnor

HälsaGlutenintolerans, eller celiaki som sjukdomen heter, är en av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och kvinnor är särskilt drabbade. Svenska Celiakiförbundet arbetar nu för att öka kunskapen om celiaki så att fler ska få rätt diagnos.

Celiaki är dubbelt så vanligt hos kvinnor

Ökad samverkan krävs för att effektivisera missbruksvården

Vård & behandlingFör att fler kvinnliga missbrukare ska få hjälp att byta livsstil och komma ur sitt missbruk behövs fler behandlingshem som är inriktade på enbart kvinnor. En ökad samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och behandlingshem kan också bidra till att fler kvinnor blir drogfria.

Ökad samverkan krävs för att effektivisera missbruksvården

Det behövs ökad kunskap och kompetens kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos kvinnor

HälsaKvinnor med ADHD och Autismspektrum problematik uppvisar ofta symtom och samsjuklighet som skiljer sig från män med samma diagnoser. Det innebär att kvinnors neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte alltid diagnostiseras och behandlas på samma sätt som mäns.

Det behövs ökad kunskap och kompetens kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos kvinnor

Gravida Alexandras besvär visade sig vara en allvarlig sjukdom

Fertilitet & graviditetAlexandra från Trelleborg drabbades oväntat av havandeskapsförgiftning och begynnande HELLP-syndrom när hon väntade sitt första barn.

Gravida Alexandras besvär visade sig vara en allvarlig sjukdom

Krönika: 800 kvinnor om dagen

Hälsa”Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.”

Krönika: 800 kvinnor om dagen

Belastningsskador - stort problem för kvinnor

HälsaBelastningsskador i rygg, axlar och handleder är ett stort problem för kvinnor inom yrken med enformiga arbetsuppgifter. Förebyggande arbete och arbetsrotation kan vara lösningen för att förbättra situationen.

Belastningsskador - stort problem för kvinnor